ТЪРГОВСКАТА  ИНФОРМАЦИЯ 

Търговските условия и плащания.  

1. Информация за продуктите.
    Информацията за нашите продукти се намира в настоящия каталог, който е актуализиран всяка година и съсдржа информация за стандартно         произвеждани изделия.
    Той съдържа електрическите и механическите параметри на произвежданите подвъзли.
    Произвеждаме също и нетипичните изделия по индивидуалните поръчки – това са изделията  за които често е подготвяно специалното   оборудване.
    Предоставяме също търговската оферта, която съдържа опис на трансформаторите бъдещи в постоянното производство. Тя е текущо актуализирана и съдържа също допълнителните продукти предлагани от нашия Склад на едро.
    Всичките изделия  произвеждани от Завода са разделени на две категории: изделията за постоянното производство – С (те се намират в Склада на едро) и изделията произвеждани по поръчка – Z.
    Нашите продукти отговарят на изискванията по стандарти PN-EN 61558 а също и по  другите след  уточнението с Контрагентите и притежават изискваните сертификати. През 2009 г. ще се стараем да получиме международните сертификати (KEMA KEUR, VDE) а през 2010 г. системата за управление ISO 9000.
    Освен това бихме искали да Ви информираме, че използуваме новото семейство трансформатори от специалните материали.
    Допълнителните информации за нашите продукти са на рразположение в Търговския отдел, в Склада на едро, при
Оторизираните търговски представители а също и на нашата интернет-страница (www.indel.pl).
    По желание доставяме допълнителните информационни материали , апликации, мостри и т.н.

2. Правене на поръчките и тяхната реализация
    Поръчките приема се в писмен вид с помощта на:
    - факс
    - e-mail
    - пощата
    - лично
    Търговския отдел и Складът на едро след получаване на поръчката изпраща потвърждение на нейната реализация с определяне на:
срока, цената, начина на плащане и начина на доставката.
    Стандартните срокове за реализацията на поръчката  възлизат в есенно-зимен период 3-4 седмици, а в пролетно-летен период 2-3 седмици.
    Заводът произвежда продуктите изключително по поръчката. Незабавната реализирация  на поръчаните  изделията бъдещи в постоянното производство – С води Складът на едро,  другите са произвеждани след  направената поръчка.
    Складът на едро притежава помощните мопещения и логистика даващи възможност на бързата и експеритивна доставка.
    Анулирането  на поръчките може да бъде прието ако още не е започнал производствения цикъл на изделието и определените
за неговото производство материали са използувани стандартно от нас. Освен това ако поръчените подгрукти са означени – С
(изделие бъдещо в постоянно производство) и ще го приеме Складът на едро,
    Страните не носят отговорността при частичното или цялостното неизпълнение на договора, ако произлязат  условия  такива като
стачка, размирици, война, катастрофи и пр. , които са произлезли след подписването на договора и остават изцяло извън контрола на страните. Едната от страните може да се позове на формажорните условия в случай, че другата страна е уведомена за това в писмена форма.

3. Цени и отстъпки
    Продажните цени на нашите продукти намират се  в Ценовия ни каталог и в Офертата. Те са задължителни от тяхното затвърждаване от     Управлението чак до следващата промяна.
    За изделията правени по индивидуалната поръчка цените са определяни допълнително
    Цените са еднакви и  задължителни за Завода, Склада на едро и за Оторизираните търговски представители.
    Отстъпките са правени въз основа големината и честотата на поръчките, месечните обороти и срока на съвместната работа. Решението за това взима Търговския отдел след акцептация от страната на Президента на фирмата.
    При постоянните заявки и дългосрочната съвместна работа са правени допълнителни отстъпки.
    Складът на едро дава отстъпките след уточняване със Завода, а Оторизираните търговски представители взимат
самостоятелно решения.
    С постоянните клиенти  сключенваме Търговските договори даващи възможност на двете страни прецизно да се определи съъвместната работа, за да протича тя колкото се може по –лесно и да бъде за двете страни максимално полезна.

4. Начин на плащания
    Прилагаме следните начини на плащането:
    а) в брой
    б) предплата
    в) банков превод -  с отложено плащане
    г) с потвърждаване на превода
    д) с наложен платеж
    Решението за прилагане на определения начин на заплащане взема Търговския отдел. Под внимание се вземат следните условия:
    големината и честотата на  правените поръчки, месечните обороти и периода на сътрудничеството.
    Контрагентите, които правят постоянно поръчки и с които работиме постоянно имат допълнителни преференции.

5. Спедиция. Опаковка
    Поръчаната стока е доставяна чрез спедиционните фирми, с нашия транспорт или клиентът може да я получи лично в склада. Начин на спедицията е определен при потвърждаването на поръчката.
    Стандартната опаковка прилагана при нас са кашоните запечатани със самолепящото се тиксо. Върху тях определен е типът на изделието, негово количество а също и името на лицето подготвящо пратката.

6. Качество на продуктите и гаранция.
    Всичките наши трансформатори спазват изискванията по стандарт PN-EN 61558 и другите уточнени с контрагента и притежават изискваните свидетелства. В производственния процес многократно са подлагани на междинната контрола и на окончателната контрола.Благодарение на това можем да гарантираме най-високото качество на нашите продукти и в това отношение сме лидерите на полския пазар. Нашите продукти намират също признание на чуждия пазар. На нашите изделия даваме 12 –месечната  гаранция, не по дългата все пак  от 24 месеци от датата на производството. При индивидуалните договори този срок може да бъде допълнително удължен.

7. Склад на едро. Оторизирани търговски представители.
    Заводът има централния склад на едро във Варшава, в който са складирани изделията бъдещи в постояния производствен цикъл и са предназначени за незабавната продажба. Складът води снабдяването на Оторизираните търговски представители и всичките индивидуални получатели и дистрибутори. Тук се снабдяват също и производителите, които прилагат нашите типови  продукти. Местната продажба на нашите продукти водят Оторизираните търговски представители снабдяващи индивидуалните дистрибутори
и действащи на тяхна територия фирми.

8. Запазване на търговска марка  INDEL
    Информираме, че фирмената марка  INDEL е юредически  запазена и предоставяме си авторското  право да го прилагаме върху нашите изделия както и формата и съдържанието на настоящия каталог.

9. Обозначение на изделията
    Информираме, че нашата фирма има собствената система за обозначаване на продуктите. Нестандартните изделия произвеждани в кратките серии – до 10 бр. означавани са с номер на поръчката и годината на производството. Ако еднократната поръчка на дадения продукт ще е 10 бр. или повече, тогава се прилага серийното обозначаване. Обозначението тогава, в зависимост от продукта, съдържа неговия тип, пореден номер на изпълнението – пореден №, параметрите – мощността, напрежението, токът, начин на изпълнението и т.н.

10 Бързи поръчки
     Информираме, че от 01.12.2005 год. задвижихме бързия път за реализацията на кратките поръчки с количества до 5 бр. Стандартния срок на реализацията на бързата поръчка е от 3 до 7 работни дни. Този срок е обусловен от достъпността на всичките материали.

С уважение:
ZPI  INDEL  Съдружие с о.о.