ТЕХНИЧЕСКА  ИНФОРМАЦИЯ

ОПИС НА НАЙЧЕСТИТЕ ПОВРЕДИ ВЪЗНИКВАЩИ В ТРАНСФОРМАТОРИТЕ И НАЧИН НА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ

 1. Липса на проход в трансформаторната намотка тип TS и подобни с открита намотка:
  - да се свери с етикет дали трансформаторът беше правилно включен към определените номера на накрайниците или  съответните цветове на проводниците
  - да се провери с омомер проход помежду накрайниците (проводници) и ако липсва проход то трябва да се провери дали проводник на трансформаторна намотка е включен с накрайник, дали няма следи от удар по намотката или прекъсването помежду проводника и накрайника (найчкстите повреди на трансформаторите тип от TS1 до  TS12 и подобни).  Ако има прекъсване на проводник то трябва внимателно да сезапои или да се монтира  накрайник. В трансформаторите които иматвсякакъв вид съединители, трябва да се проверява свързването на проводника със съединителя чрез запояване или завинтване на този проводник.

 2. Липса на проход в тороидния трансформатор тип TST и подобни:
  - да се провери визуално (на око) в какъв вид е трансформаторът, а особенно неговите ръбове дали не са ударени или минимално смчкан (повреден) и деформиран по някоя част от ръба  и фолиото да изглежда като малко натрита с пилата. Ако трансформаторът има такава повреда то означава, че той е паднал или беше ударен и не подлежи на ремонт понеже неговата първична намотка вътре в трансформатора е смачкана
  - да се свери с етикет дали трансформаторът беше ключен със съответните цветове на проводниците
  - да се провери с омометър проход помежду проводниците на първичната намотка. Ако има свободно място то трябва да се дръпне леко за проводника от обвивката за да се провери дали не са прекъснати запойките помежду проводника и намотката вътре в трансформатора и след дръпването проводник излиза от обвивката. Ако има прекъсване то може да се опита да се ремонтира трансформатора разрязвайки леко фолиото на трансформатора на Местото където излизат проводниците предварително обезпечавайки в страни фолиото с тиксо то  да не развие. След разрязването на фолиото трябва да се изолира връзките и да се ги запои, повторно да се изолира, и разрязаното Фолио да се залепи многократно с лепяща лента.
 3. Всичка запечатани със смола трансформатори не подлежат на ремонт.

 4. Всичките ремонти клиентът прави на собсвена отговорност. Трябва да се взима под внимание фактът, че те могат да доведът до неспазването на електрическите и по безопасността  стандарти късаещите се трансформаторите, това се късае особенно каркаси, при коите повредите не подлежат на поправката.
 5. Всичките поправки изискващи запояване трябва да се запоява с поялник с мощността до 25 W с тънка сърцевина. Като материал трябва да се използва посребрена запойваща тел със същия диаметър като поправяната тел.
ВНИМАНИЕ!!! Напрежението за трансформаторите е посочено за техния натоварващ номинален ток. Без натоварванне напрежението е повисоко.