Miernik cyfrowy UT70C
Pomiar
- Napięcie DC - 80mV/800mV/8V/80V/800V/1000V
- Napięcie AC - 800mV/8V/80V/800V/1000V
- Prąd DC - 80mA/800mA/8A/10A
- Prąd AC - 80mA/800mA/8A/10A

- Rezystancja - 800W/8kW/80kW/800kW/8MW/80MW
- Pojemność - 1nF/10nF/100nF/1mF/10mF/100mF

- Częstotliwość - 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz

- Przewodność - 80nS

- Współczynnik wypełniania - 1%~99.9%

Dodatkowe funkcje
- Auto zakres
- Test diod

- Bezpiecznik 10A
- Ciągłość obwodu

- Wartość max/min

- Wartość względna

- Złącze RS232C
-  Zatrzymanie wskazania pomiaru

- Wyświetlanie ikon
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii

- Podświetlenie

- Uśpienie

- True RMS (AC)

- Analogowy wykres słupkowy

- Max wartość wyświetlacza 4000

Charakterystyka
- Zasilanie bateria 9V
- Wyświetlacz LCD 62 x 53mm
- Waga 600g (wraz z holsterem)
- Wymiary 195 x 90 x 40mm