ATS - autransformatory sieciowe

Katalog ATS

Typ
autotransformatora

Karta
katalogowa
K K

Typ
rdzenia

Napięcie
pierwotne
znamionowe

Numery
końcówek
uzwojenia pierwotnego

Napięcia
wtórne
pod obciążeniem

Prąd
uzwojenia
wtórnego

Numery
końcówek
uzwojenia wtórnego

Numery
końcówek technolog.

Typ
końcówek

Uwagi

Catalogue ATS

Type of
transformer

Number of
cataloqgue card
KK

Type
of core

Primary
rated voltage

Number of pins primary voltage

Secondary rated voltage

Rated secondary current

Number of secondary voltage

Number of additional pins

Type
of pins

Comments

Katalog ATS

Art. des Transformators

Katalogseite
KK

Kerntyp

Primäre
Nennspannung

 Anschlussnum-mer der Primärspa-nnung

Sekundäre Spannung unter Belastung

 Strom der Sekundärab-wicklung

Anschlussnum-mer der Sekundärabwi-cklung

Nummer der technologischen Anschlusse

Anschlussart

 Bemerkungen

Каталог ATS

Тип
трансформатора

Каталоговая
карта
KK

Тип
сердечника

 Номинальное первочальноена-пяжение

[V]

Номера наконечников первонача-льного напряжения

Вторичное напряжение при нагрузке

[V]

Ток вторичной
обмотки
[A]

 Номера наконечников вторичной обмотки

 Номера технологических штифтoв

Тип

штифта

Примечание

ATS 25/001 54/EI 01-1 EI 54/18 230 A-C 115 0,21 B-C -- P Bezp. term.
ATS 25/002 54/EI 01-1 EI 54/18 230 A-C 115 0,21 B-C -- P
ATS 50/001 66/EI 01-1 EI 66/22 230 A-C 115 0,43 B-C -- P Bezp. term.
ATS 50/002 66/EI 01-1 EI 66/22 230 A-C 115 0,43 B-C -- P
ATS 100/001 66/EI 04-1 EI 66/33 230 A-C 115 0,86 B-C -- P Bezp. term.
ATS 100/002 66/EI 04-1 EI 66/33 230 A-C 115 0,86 B-C -- P