ATST     - autotransformatory sieciowe toroidalne   50-3.500VA

Katalog ATST

Typ
transformatora

Karta
katalogowa
K K

Typ
rdzenia

Napięcie
pierwotne
znamionowe

Napięcia
wtórne
pod obciążeniem

Prąd
uzwojenia
wtórnego

Uwagi

Catalogue ATST

Type of
transformer

Number of
cataloqgue card
KK

Type
of core

Primary
rated voltage

Secondary rated voltage

Rated secondary current

Comments

Katalog ATST

Art. des Transformators

Katalogseite
KK

Kerntyp

Primäre
Nennspannung

 Sekundäre Spannung unter Belastung

Strom der Sekundärab-wicklung

Bemerkungen

Каталог ATST

Тип
трансформатора

Каталоговая
карта KK

Тип
сердечника

 Номинальное первочальноена-пяжение

PRI U [ V ]

Вторичное напряжение при нагрузке

SEC U [ V ]

Ток вторичной
обмотки

I [ A ]

Примечание

ATST 50/001

20/TOR 02-1

toroidalny

230

115

0,43

 

ATST 100/001

50/TOR 02-1

toroidalny

230

115

0,86

 

ATST 200/001

100/TOR 02-1

toroidalny

230

115

1,74

 

ATST 400/001

200/TOR 02-1

toroidalny

230

115

3,47

 

ATST 400/002

200/TOR 02-1

toroidalny

230

100

4,0

 

ATST 600/001

300/TOR 02-1

toroidalny

230

115

5,21

 

ATST 600/002

300/TOR 02-1

toroidalny

230

100

6,0

 

ATST 1000/001

450/TOR 02-1

toroidalny

230

115

8,69

 

ATST 1500/001

600/TOR 04-1

toroidalny

230

115

13,04

 

ATST 2000/001

1000/TOR 04-1

toroidalny

230

115

17,39

 

ATST 2500/001

1200/TOR 04-1

toroidalny

230

115

21,73

 

ATST 3000/001

1500/TOR 04-1

toroidalny

230

115

26,08

 

ATST 3500/001

2000/TOR 04-1

toroidalny

230

115

30,43