ATSTZ     - autotransformatory sieciowe toroidalne zalewane w obudowie 50-600VA

Katalog ATSTZ
w obudowach
230V / 115V

Karta
katalogowa
K K

Typ
rdzenia

Napięcie
pierwotne
znamionowe

Napięcia
wtórne
pod obciążeniem

Prąd
uzwojenia
wtórnego

Rodzaj
wejścia

Wyjście

Zabezpie-czenie

UMS

Uwagi

Catalogue ATSTZ
in encapsulated
230V / 115V


Number of
cataloqgue card
KK

Type
of core

Primary
rated voltage

Secondary rated voltage

Rated secondary current

Type of input

Output

Protection

UMS

Comments

Katalog ATSTZ
im Gehäuse 
230V / 115V

Katalogseite
KK

Kerntyp

Primäre
Nennspannung

Sekundäre Spannung unter Belastung

Strom der Sekundärab-wicklung

Eingangart  Ausgang

Die Sicherung

UMS

Bemerkungen

Каталог ATSTZ
в корпусе
230V / 115V

Каталоговая
карта KK

Тип

сердечника

Номинальное первочальноена-пяжение

PRI U [ V ]

Вторичное напряжение при нагрузке

SEC U [ V ]

Ток вторичной

обмотки

I [ A ]

Вид ввода

вывода

Обеспечение

UMS

Примечание

ATSTZ 50/001

20/TOR 12-4

toroidalny

230

115

0,43

PS

G115V

Bt

--

 

ATSTZ 50/002

20/TOR 13-4

toroidalny

230

115

0,43

PSu

G115Vu

Bt

--

z uziemieniem

ATSTZ 100/001

50/TOR 12-4

toroidalny

230

115

0,86

PS

G115V

Bt

--

 

ATSTZ 100/002

50/TOR 13-4

toroidalny

230

115

0,86

PSu

G115Vu

Bt

--

z uziemieniem

ATSTZ 200/001

100/TOR 12-4

toroidalny

230

115

1,74

PS

G115V

Bt

--

 

ATSTZ 200/002

100/TOR 13-4

toroidalny

230

115

1,74

PSu

G115Vu

Bt

--

z uziemieniem

ATSTZ 400/001

200/TOR 12-4

toroidalny

230

115

3,47

PS

G115V

Bt

--

 

ATSTZ 400/002

200/TOR 13-4

toroidalny

230

115

3,47

PSu

G115Vu

Bt

--

z uziemieniem

ATSTZ 600/001

350/TOR 12-4

toroidalny

230

115

5,21

PS

G115V

Bt

--

 

ATSTZ 600/002

350/TOR 13-4

toroidalny

230

115

5,21

PSu

G115Vu

Bt

--

z uziemieniem

 

UMS - układ miękkiego startu zapewniający łagodny start transformatora

PS - przewód sieciowy dwużyłowy 230V

PSu - przewód sieciowy trzyżyłowy z uziemieniem 230V

G115V - gniazdo 115V

G115Vu - gniazdo 115V z uziemieniem

G230V - gniazdo 230V

G230Vu - gniazdo 230V z uziemieniem

PS115V - przewód sieciowy 115V

PS115Vu - przewód sieciowy 115V