TGL     - transformatory głośnikowe do wzmacniaczy lampowych  5-100VA

Katalog TGL

Typ
transformatora

Karta
katalogowa
K K

Typ
rdzenia

Moc

Przekładnia
USEC/ UPRI

Impedancja
obciążenia

Konfiguracja wzmacniacza
(typ lampy)

Pasmo
przenoszenia

Uwagi

Primary

Secondary

Catalogue TGL

Type of
transformer

Number of
cataloqgue card
KK

Type
of core

Power

Gearbox
USEC/ UPRI

Load impedance

Amplifier configuration (type of lamp)

Transmission band

Comments

Primary

Secondary

Katalog TGL

Art. des Transformators

Katalogseite
KK

Kerntyp

Leistung

Das Getriebe USEC/ UPRI

Die Belastungsimpendanz

Die Konfiguration des Verstärkers ( der Lampentyp )

Das Übertragungsband

Bemerkungen

Primary

Secondary

Каталог TGL

Тип
трансформатора

Каталоговая
карта KK

Тип
сердечника

силы

P [ W ]

Передача

USEC/ UPRI

Импеданция нагрузки

Конфигурация усилителя (тип лампы)

Полоса переноски

F [Hz - kHz ]

Примечание

Primary

Z [ kW ]

Secondary

Z [ W ]

TGL 5/001

78/EI 09-1/7

EI 78/27.5

5

0.0366

5.2

8

Pojedyncza lampa

pracująca w klasie A.

Prąd stały maks.- 48mA

(EL 84)

40-20

ekran

TGL 5/002

78/EI 09-1/7

EI 78/27.5

5

0.0256

5.2

4

Pojedyncza lampa

pracująca w klasie A.

Prąd stały maks. - 48mA

(EL 84)

40-20

ekran

TGL 15/001

84/EI 05-1/7

EI 84/28

15

0.085

1.0

8

PUSH-PULL

(2 x 6H13C)

20-20

ekran

TGL 20/001

78/EI 09-1/7

EI 78/27.5

20

0.0504

3.2

8

PUSH-PULL

50-12

ekran

TGL 20/002

84/EI 05-1/7

EI 84/28

20

0.0282

10.0

8

PUSH-PULL

(2 x EL 84)

30-15

ekran

TGL 20/003

102/EI 06-1/7

EI102/51

20

0.0839

1.13

8

Pojedyncza lampa

pracująca w klasie A.

Prąd stały maks. - 200mA

(6C33C)

20-20

ekran

TGL 35/001

102/EI 06-1/7

EI102/51

35

0.048

1.73

4

PUSH-PULL

35-20

ekran

TGL 35/002

102/EI 06-1/7

EI102/51

35

0.068

1.73

8

PUSH-PULL

35-20

ekran

TGL 35/003

102/EI 06-1/7

EI102/51

35

0.068

0.85

4

PUSH-PULL

20-20

ekran

TGL 40/001

102/EI 06-1/7

EI102/51

40

0.0445

4.0

8

PUSH-PULL

40-16

ekran

TGL 60/001

102/EI 06-1/7

EI102/51

60

0.036

3.0

4

PUSH-PULL

(2 x EL 34)

50-12

ekran

TGL 60/002

102/EI 06-1/7

EI102/51

60

0.06

2.2

8

PUSH-PULL

(2 x 6P3C)

40-15

ekran

TGL 60/003

102/EI 06-1/7

EI102/51

60

0.043

2.2

4

PUSH-PULL

(2 x 6P3C)

40-15

ekran

TGL 80/001

102/EI 06-1/7

EI102/51

80

0.0716

0.77

4

PUSH-PULL

50-12

ekran

TGL 100/001

120/EI 01-1/7

EI120/41

100

0.078

1.3

8

PUSH-PULL

(4 x 6P3C)

40-15

ekran

TGL 100/002

120/EI 01-1/7

EI120/41

100

0.055

1.3

4

PUSH-PULL

(4 x 6P3C)

40-15

ekran

UWAGA!!!

Karty katalogowe transformatorów TGR i TGL znajdują się w grupie transformatorów TS.