TSM - transformatory sieciowe z mocowaniem 100-250VA

Katalog TSM

Typ

Transformatora

Karta

Katalogowa

K K

Typ

rdzenia

Napięcie

pierwotne

znamionowe

Numery

końcówek

uzwojenia pierwotnego

Napięcia

wtórne

pod obciążeniem

Prąd

uzwojenia

wtórnego

Numery

końcówek

uzwojenia wtórnego

Numery

końcówek technolog.

Typ

końcówek

Uwagi

Catalogue TSM

Type of Transformer

Number of cataloqgue card KK

Type of core

Primary rated voltage

Number of pins primary voltage

Secondary rated voltage

Rated secondary current

Number of secondary voltage

Number of additional pins

Type of pins

Comments

Katalog TSM

Art. des Transformators

Katalogseite

KK

Kerntyp

Primäre Nennspannung

 Anschlussnum-mer der Primärspa-nnung

Sekundäre Spannung unter Belastung

 Strom der Sekundärab-wicklung

Anschlussnum-mer der Sekundärabwi-cklung

Nummer der technologischen Anschlusse

Anschlussart

 Bemerkungen

Каталог TSM

Тип трансформатора

Каталоговая карта KK

Тип сердечника

 Номинальное первочальноена-пяжение

PRI U [ V ]

Номера наконечников первонача-льного напряжения

 Вторичное напряжение при нагрузке

SEC U [ V]

Ток вторичной обмотки

I [ A ]

Номера наконечников вторичной обмотки

 Номера технологических штифтoв

Тип штифта

 Примечание

TSM 100/001M

84/EI 12-0/2

EI 84/44

230

A-B

12,0

8,33

C-D

--

LZ1

 

TSM 100/002M

84/EI 12-0/2

EI 84/44

230

A-B

24,0

4,17

C-D

--

LZ1

 

TSM 100/003M

84/EI 12-0/2

EI 84/44

230

A-B

230,0

0,43

C-D

--

LZ1

 

TSM 100/004M

84/EI 12-0/2

EI 84/44

400

A-B

24,0

4,17

C-D

--

LZ1

 

TSM 100/005M

84/EI 12-0/2

EI 84/44

400

A-B

230,0

0,43

C-D

--

LZ1

 

TSM 100/006M

84/EI 12-0/2

EI 84/44

230

A-B

12,0

12,0

4,17

4,17

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 100/007M

84/EI 12-0/2

EI 84/44

230

A-B

24,0

24,0

2,09

2,09

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 100/008M

84/EI 12-0/2

EI 84/44

230

A-B

115,0

0,87

C-D

--

LZ1

 

TSM 100/009M

84/EI 12-0/2

EI 84/44

400

A-B

12,0

12,0

4,17

4,17

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 100/010M

84/EI 12-0/2

EI 84/44

400

A-B

24,0

24,0

2,09

2,09

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 100/011M

84/EI 12-0/2

EI 84/44

400

A-B

115,0

0,87

C-D

--

LZ1

 

TSM 100/012M

84/EI 12-0/2

EI 84/44

230

A-B

36,0

2,77

C-D

--

LZ1

 

TSM 100/013M

84/EI 12-0/2

EI 84/44

230

A-B

42,0

2,38

C-D

--

LZ1

 

TSM 100/014M

84/EI 12-0/2

EI 84/44

230 lub

400

A-B lub

A-C

230

24

0,3

1,29

D-E

F-G

--

LZ1

 

TSM 100/015M

84/EI 12-0/2

EI 84/44

230 lub

400

A-B lub

A-C

230

24

0,13

2,92

D-E

F-G

--

LZ1

 

TSM 100/016M

96/EI 01-0/2

EI 96/36

230 lub

400

A-B lub

A-C

230

24,0

0,22

2,09

D-E

F-G

--

LZ1

 

TSM 100/018M

84/EI 12-0/2

EI 84/44

400

A-B

12,0

8,33

C-D

--

LZ1

 

TSM 100/019M

84/EI 12-0/2

EI 84/44

500

A-B

24,0

4,17

C-D

--

LZ1

 

TSM 100/020M

84/EI 12-0/2

EI 84/44

500

A-B

230,0

0,43

C-D

--

LZ1

 

TSM 120/001M

96/EI 01-0/2

EI 96/36

230

A-B

12,0

10,0

C-D

--

LZ1

 

TSM 120/002M

96/EI 01-0/2

EI 96/36

230

A-B

24,0

5,0

C-D

--

LZ1

 

TSM 120/003M

96/EI 01-0/2

EI 96/36

230

A-B

230,0

0,52

C-D

--

LZ1

 

TSM 120/004M

96/EI 01-0/2

EI 96/36

400

A-B

24,0

5,0

C-D

--

LZ1

 

TSM 120/005M

96/EI 01-0/2

EI 96/36

400

A-B

230,0

0,52

C-D

--

LZ1

 

TSM 120/006M

96/EI 01-0/2

EI 96/36

230

A-B

12,0

12,0

5,0

5,0

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 120/007M

96/EI 01-0/2

EI 96/36

230

A-B

24,0

24,0

2,5

2,5

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 120/008M

96/EI 01-0/2

EI 96/36

230

A-B

115,0

1,04

C-D

--

LZ1

 

TSM 120/009M

96/EI 01-0/2

EI 96/36

400

A-B

12,0

12,0

5,0

5,0

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 120/010M

96/EI 01-0/2

EI 96/36

400

A-B

24,0

24,0

2,5

2,5

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 120/011M

96/EI 01-0/2

EI 96/36

400

A-B

115,0

1,04

C-D

--

LZ1

 

TSM 120/012M

96/EI 01-0/2

EI 96/36

230

A-B

36,0

3,33

C-D

--

LZ1

 

TSM 120/013M

96/EI 01-0/2

EI 96/36

500

A-B

24,0

5,0

C-D

--

LZ1

 

TSM 120/014M

96/EI 01-0/2

EI 96/36

500

A-B

42,0

2,85

C-D

--

LZ1

 

TSM 120/015M

96/EI 01-0/2

EI 96/36

500

A-B

230,0

0,52

C-D

--

LZ1

 

TSM 160/001M

96/EI 02-0/2

EI 96/46

230

A-B

12,0

13,33

C-D

--

LZ1

 

TSM 160/002M

96/EI 02-0/2

EI 96/46

230

A-B

24,0

6,67

C-D

--

LZ1

 

TSM 160/003M

96/EI 02-0/2

EI 96/46

230

A-B

230,0

0,69

C-D

--

LZ1

 

TSM 160/004M

96/EI 02-0/2

EI 96/46

400

A-B

24,0

6,67

C-D

--

LZ1

 

TSM 160/005M

96/EI 02-0/2

EI 96/46

400

A-B

230,0

0,69

C-D

--

LZ1

 

TSM 160/006M

96/EI 02-0/2

EI 96/46

230

A-B

12,0

12,0

6,67

6,67

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 160/007M

96/EI 02-0/2

EI 96/46

230

A-B

24,0

24,0

3,34

3,34

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 160/008M

96/EI 02-0/2

EI 96/46

230

A-B

115,0

1,39

C-D

--

LZ1

 

TSM 160/009M

96/EI 02-0/2

EI 96/46

400

A-B

12,0

12,0

6,67

6,67

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 160/010M

96/EI 02-0/2

EI 96/46

400

A-B

24,0

24,0

3,34

3,34

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 160/011M

96/EI 02-0/2

EI 96/46

400

A-B

115,0

1,39

C-D

--

LZ1

 

TSM 160/012M

96/EI 02-0/2

EI 96/46

230

A-B

36,0

4,44

C-D

--

LZ1

 

TSM 160/013M

96/EI 02-0/2

EI 96/46

230

A-B

42,0

3,8

C-D

--

LZ1

 

TSM 160/014M

96/EI 03-0/2

EI 96/60

230 lub

400

A-B lub

A-C

230,0

24,0

0,35

3,33

D-E

F-G

--

LZ1

 

TSM 160/016M

96/EI 02-0/2

EI 96/46

500

A-B

24,0

6,66

C-D

--

LZ1

 

TSM 160/017M

96/EI 02-0/2

EI 96/46

500

A-B

42,0

3,80

C-D

--

LZ1

 

TSM 160/018M

96/EI 02-0/2

EI 96/46

500

A-B

115,0

1,39

C-D

--

LZ1

 

TSM 160/019M

96/EI 02-0/2

EI 96/46

500

A-B

230,0

0,69

C-D

--

LZ1

 

TSM 200/001M

96/EI 03-0/2

EI 96/60

230

A-B

12,0

16,67

C-D

--

LZ1

 

TSM 200/002M

96/EI 03-0/2

EI 96/60

230

A-B

24,0

8,34

C-D

--

LZ1

 

TSM 200/003M

96/EI 03-0/2

EI 96/60

230

A-B

230,0

0,87

C-D

--

LZ1

 

TSM 200/004M

96/EI 03-0/2

EI 96/60

400

A-B

24,0

8,34

C-D

--

LZ1

 

TSM 200/005M

96/EI 03-0/2

EI 96/60

400

A-B

230,0

0,87

C-D

--

LZ1

 

TSM 200/006M

96/EI 03-0/2

EI 96/60

230

A-B

12,0

12,0

8,33

8,33

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 200/007M

96/EI 03-0/2

EI 96/60

230

A-B

24,0

24,0

4,17

4,17

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 200/008M

96/EI 03-0/2

EI 96/60

230

A-B

115,0

1,74

C-D

--

LZ1

 

TSM 200/009M

96/EI 03-0/2

EI 96/60

400

A-B

12,0

12,0

8,33

8,33

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 200/010M

96/EI 03-0/2

EI 96/60

400

A-B

24,0

24,0

4,17

4,17

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 200/011M

96/EI 03-0/2

EI 96/60

400

A-B

115,0

1,74

C-D

--

LZ1

 

TSM 200/012M

96/EI 03-0/2

EI 96/60

230

A-B

36,0

5,55

C-D

--

LZ1

 

TSM 200/013M

96/EI 03-0/2

EI 96/60

230

A-B

42,0

4,76

C-D

--

LZ1

 

TSM 200/016M

96/EI 03-0/2

EI 96/60

500

A-B

24,0

8,33

C-D

--

LZ1

 

TSM 200/017M

96/EI 03-0/2

EI 96/60

500

A-B

42,0

4,76

C-D

--

LZ1

 

TSM 200/018M

96/EI 03-0/2

EI 96/60

500

A-B

230,0

0,86

C-D

--

LZ1

 

TSM 250/001M

120/EI 01-0/2

EI 120/42

230

A-B

12,0

12,0

10,4

10,4

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 250/002M

120/EI 01-0/2

EI 120/42

230

A-B

24,0

10,4

C-D

--

LZ1

 

TSM 250/003M

120/EI 01-0/2

EI 120/42

230

A-B

230,0

1,08

C-D

--

LZ1

 

TSM 250/004M

120/EI 01-0/2

EI 120/42

400

A-B

24,0

10,4

C-D

--

LZ1

 

TSM 250/005M

120/EI 01-0/2

EI 120/42

400

A-B

230,0

1,08

C-D

--

LZ1

 

TSM 250/006M

130/EI 01-0/2

EI 130/38

230

A-B

12,0

12,0

10,4

10,4

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 250/007M

130/EI 01-0/2

EI 130/38

230

A-B

24,0

10,4

C-D

--

LZ1

 

TSM 250/008M

130/EI 01-0/2

EI 130/38

230

A-B

230,0

1,08

C-D

--

LZ1

 

TSM 250/009M

130/EI 01-0/2

EI 130/38

400

A-B

24,0

10,4

C-D

--

LZ1

 

TSM 250/010M

130/EI 01-0/2

EI 130/38

400

A-B

230,0

1,08

C-D

--

LZ1

 

TSM 250/011M

120/EI 01-0/2

EI 120/42

230 lub

115

A-C

A-B

12,5

12,5

10,4

10,4

D-E

F-G

--

LZ1

 

TSM 250/012M

120/EI 01-0/2

EI 120/42

230

A-B

24,0

24,0

5,21

5,21

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 250/013M

120/EI 01-0/2

EI 120/42

230

A-B

115,0

2,17

C-D

--

LZ1

 

TSM 250/014M

120/EI 01-0/2

EI 120/42

400

A-B

12,0

12,0

10,42

10,42

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 250/015M

120/EI 01-0/2

EI 120/42

400

A-B

24,0

24,0

5,21

5,21

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 250/016M

120/EI 01-0/2

EI 120/42

400

A-B

115,0

2,17

C-D

--

LZ1

 

TSM 250/017M

130/EI 01-0/2

EI 130/38

230

A-B

24,0

24,0

5,21

5,21

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 250/018M

130/EI 01-0/2

EI 130/38

230

A-B

115,0

2,17

C-D

--

LZ1

 

TSM 250/019M

130/EI 01-0/2

EI 130/38

400

A-B

12,0

12,0

10,42

10,42

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 250/020M

130/EI 01-0/2

EI 130/38

400

A-B

24,0

24,0

5,21

5,21

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 250/021M

130/EI 01-0/2

EI 130/38

400

A-B

115,0

2,17

C-D

--

LZ1

 

TSM 250/022M

130/EI 01-0/2

EI 130/38

230

A-B

36,0

6.94

C-D

--

LZ1

 

TSM 250/023M

130/EI 01-0/2

EI 130/38

230

A-B

42,0

5.95

C-D

--

LZ1

 

TSM 250/024M

120/EI 02-0/2

EI 120/54

230 lub

400

A-B lub

A-C

230,0

24,0

0,54

5,21

D-E

F-G

--

LZ1

 

TSM 250/026M

120/EI 01-0/2

EI 120/42

230

A-B

36,0

6.94

C-D

--

LZ1

 

TSM 250/027M

120/EI 01-0/2

EI 120/42

230

A-B

48,0

5,22

C-D

--

LZ1

 

TSM 250/028M

120/EI 01-0/2

EI 120/42

400

A-B

42,0

5,95

C-D

--

LZ1

 

TSM 250/029M

120/EI 01-0/2

EI 120/42

400

A-B

48,0

5,21

C-D

--

LZ1

 

TSM 250/030M

120/EI 01-0/2

EI 120/42

500

A-B

24,0

10,4

C-D

--

LZ1

 

TSM 250/031M

120/EI 01-0/2

EI 120/42

500

A-B

230,0

1,08

C-D

--

LZ1