TSM - transformatory sieciowe z mocowaniem 12-90VA

Katalog TSM

Typ
Transformatora

Karta
katalogowa
K K

Typ
rdzenia

Napięcie
pierwotne
znamionowe

Numery
końcówek
uzwojenia pierwotnego

Napięcia
wtórne
pod obciążeniem

Prąd
uzwojenia
wtórnego

Numery
końcówek
uzwojenia wtórnego

Numery
końcówek technolog.

Typ
końcówek

Uwagi

Catalogue TSM

Type of
Transformer

Number of
cataloqgue card
KK

Type
of core

Primary
rated voltage

Number of pins primary voltage

Secondary rated voltage

Rated secondary current

Number of secondary voltage

Number of additional pins

Type
of pins

Comments

Katalog TSM

Art. des Transformators

Katalogseite
KK

Kerntyp

Primäre
Nennspannung

Anschlussnum-mer der Primärspa-nnung

Sekundäre Spannung unter Belastung


Strom der Sekundärab-wicklung

Anschlussnum-mer der Sekundärabwi-cklung

Nummer der technologischen Anschlusse

Anschlussart

Bemerkungen

Каталог TSM

Тип
трансформатора

Каталоговая
карта
KK

Тип
сердечника

 Номинальное первочальноена-пяжение

PRI U [ V ]

Номера наконечников первонача-льного напряжения

Вторичное напряжение при нагрузке

SEC U [ V]

Ток вторичной
обмотки

I [ A ]

Номера наконечников вторичной обмотки

 Номера технологических штифтoв

Тип
штифта

Примечание

TSM 12/015M

54/EI 13-0/2

EI 54/18,8

230

A-B

12,0

1,0

C-D

--

LZ2

 

TSM 12/016M

54/EI 13-0/2

EI 54/18,8

230

A-B

24,0

0,5

C-D

--

LZ2

 

TSM 12/017M

54/EI 13-0/2

EI 54/18,8

230

A-B

230,0

0,05

C-D

--

LZ2

 

TSM 12/018M

54/EI 13-0/2

EI 54/18,8

400

A-B

24,0

0,5

C-D

--

LZ2

 

TSM 12/019M

54/EI 13-0/2

EI 54/18,8

400

A-B

230,0

0,05

C-D

--

LZ2

 

TSM 12/020M

54/EI 13-0/2

EI 54/18,8

230

A-B

12,0

12,0

0,5

0,5

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 12/021M

54/EI 13-0/2

EI 54/18,8

230

A-B

24,0

24,0

0,25

0,25

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 12/022M

54/EI 13-0/2

EI 54/18,8

230

A-B

115,0

0,1

C-D

--

LZ2

 

TSM 12/023M

54/EI 13-0/2

EI 54/18,8

400

A-B

12,0

12,0

0,5

0,5

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 12/024M

54/EI 13-0/2

EI 54/18,8

400

A-B

24,0

24,0

0,25

0,25

C-D

E-G

--

LZ2

 

TSM 12/025M

54/EI 13-0/2

EI 54/18,8

400

A-B

115,0

0,1

C-D

--

LZ2

 

TSM 12/026M

54/EI 13-0/2

EI 54/18,8

230

A-B

36,0

0,33

C-D

--

LZ2

 

TSM 20/015M

60/EI 25-0/2

EI 60/21

230

A-B

12,0

1,66

C-D

--

LZ2

 

TSM 20/016M

60/EI 25-0/2

EI 60/21

230

A-B

24,0

0,83

C-D

--

LZ2

 

TSM 20/017M

60/EI 25-0/2

EI 60/21

230

A-B

230,0

0,08

C-D

--

LZ2

 

TSM 20/018M

60/EI 25-0/2

EI 60/21

400

A-B

24,0

0,83

C-D

--

LZ2

 

TSM 20/019M

60/EI 25-0/2

EI 60/21

400

A-B

230,0

0,08

C-D

--

LZ2

 

TSM 20/020M

60/EI 25-0/2

EI 60/21

230

A-B

12,0

12,0

0,83

0,83

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 20/021M

60/EI 25-0/2

EI 60/21

230

A-B

24,0

24,0

0,42

0,42

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 20/022M

60/EI 25-0/2

EI 60/21

230

A-B

115,0

0,17

C-D

--

LZ2

 

TSM 20/023M

60/EI 25-0/2

EI 60/21

400

A-B

12,0

12,0

0,83

0,83

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 20/024M

60/EI 25-0/2

EI 60/21

400

A-B

24,0

24,0

0,42

0,42

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 20/025M

60/EI 25-0/2

EI 60/21

400

A-B

115,0

0,17

C-D

--

LZ2

 

TSM 20/026M

60/EI 25-0/2

EI 60/21

230

A-B

36,0

0,55

C-D

--

LZ2

 

TSM 25/001M

60/EI 26-0/2

EI 60/25,5

230

A-B

12,0

2,08

C-D

--

LZ2

 

TSM 25/002M

60/EI 26-0/2

EI 60/25,5

230

A-B

24,0

1,04

C-D

--

LZ2

 

TSM 25/003M

60/EI 26-0/2

EI 60/25,5

230

A-B

230,0

0,11

C-D

--

LZ2

 

TSM 25/004M

60/EI 26-0/2

EI 60/25,5

400

A-B

24,0

1,04

C-D

--

LZ2

 

TSM 25/005M

60/EI 26-0/2

EI 60/25,5

400

A-B

230,0

0,11

C-D

--

LZ2

 

TSM 25/006M

60/EI 26-0/2

EI 60/25,5

230

A-B

12,0

12,0

1,04

1,04

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 25/007M

60/EI 26-0/2

EI 60/25,5

230

A-B

24,0

24,0

0,52

0,52

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 25/008M

60/EI 26-0/2

EI 60/25,5

230

A-B

115,0

0,21

C-D

--

LZ2

 

TSM 25/009M

60/EI 26-0/2

EI 60/25,5

400

A-B

12,0

12,0

1,04

1,04

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 25/010M

60/EI 26-0/2

EI 60/25,5

400

A-B

24,0

24,0

0,52

0,52

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 25/011M

60/EI 26-0/2

EI 60/25,5

400

A-B

115,0

0,21

C-D

--

LZ2

 

TSM 25/012M

60/EI 26-0/2

EI 60/25,5

230

A-B

36,0

0,69

C-D

--

LZ2

 

TSM 30/015M

60/EI 27-0/2

EI 60/31

230

A-B

12,0

2,5

C-D

--

LZ2

 

TSM 30/016M

60/EI 27-0/2

EI 60/31

230

A-B

24,0

1,25

C-D

--

LZ2

 

TSM 30/017M

60/EI 27-0/2

EI 60/31

230

A-B

230,0

0,13

C-D

--

LZ2

 

TSM 30/018M

60/EI 27-0/2

EI 60/31

400

A-B

24,0

1,25

C-D

--

LZ2

 

TSM 30/019M

60/EI 27-0/2

EI 60/31

400

A-B

230,0

0,13

C-D

--

LZ2

 

TSM 30/020M

66/EI 11-0/2

EI 66/23

230

A-B

12,0

2,5

C-D

--

LZ2

 

TSM 30/021M

66/EI 11-0/2

EI 66/23

230

A-B

24,0

1,25

C-D

--

LZ2

 

TSM 30/022M

66/EI 11-0/2

EI 66/23

230

A-B

230,0

0,13

C-D

--

LZ2

 

TSM 30/023M

66/EI 11-0/2

EI 66/23

400

A-B

24,0

1,25

C-D

--

LZ2

 

TSM 30/024M

66/EI 11-0/2

EI 66/23

400

A-B

230,0

0,13

C-D

--

LZ2

 

TSM 30/025M

60/EI 27-0/2

EI 60/31

230

A-B

12,0

12,0

1,25

1,25

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 30/026M

60/EI 27-0/2

EI 60/31

230

A-B

24,0

24,0

0,63

0,63

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 30/027M

60/EI 27-0/2

EI 60/31

230

A-B

115,0

0,26

C-D

--

LZ2

 

TSM 30/028M

60/EI 27-0/2

EI 60/31

400

A-B

12,0

12,0

1,25

1,25

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 30/029M

60/EI 27-0/2

EI 60/31

400

A-B

24,0

24,0

0,63

0,63

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 30/030M

60/EI 27-0/2

EI 60/31

400

A-B

115,0

0,26

C-D

--

LZ2

 

TSM 30/031M

66/EI 11-0/2

EI 66/23

230

A-B

12,0

12,0

1,25

1,25

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 30/032M

66/EI 11-0/2

EI 66/23

230

A-B

24,0

24,0

0,63

0,63

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 30/033M

66/EI 11-0/2

EI 66/23

230

A-B

115,0

0,26

C-D

--

LZ2

 

TSM 30/034M

66/EI 11-0/2

EI 66/23

400

A-B

12,0

12,0

1,25

1,25

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 30/035M

66/EI 11-0/2

EI 66/23

400

A-B

24,0

24,0

0,63

0,63

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 30/036M

66/EI 11-0/2

EI 66/23

400

A-B

115,0

0,26

C-D

--

LZ2

 

TSM 30/037M

66/EI 11-0/2

EI 66/23

230

A-B

36,0

0,83

C-D

--

LZ2

 

TSM 30/038M

66/EI 11-0/2

EI 66/23

400

A-B

42,0

0,71

C-D

--

LZ2

 

TSM 35/001M

66/EI 12-0/2

EI 66/27

230

A-B

12,0

2,9

C-D

--

LZ2

 

TSM 35/002M

66/EI 12-0/2

EI 66/27

230

A-B

24,0

1,46

C-D

--

LZ2

 

TSM 35/003M

66/EI 12-0/2

EI 66/27

230

A-B

230,0

0,15

C-D

--

LZ2

 

TSM 35/004M

66/EI 12-0/2

EI 66/27

400

A-B

24,0

1,46

C-D

--

LZ2

 

TSM 35/005M

66/EI 12-0/2

EI 66/27

400

A-B

230,0

0,15

C-D

--

LZ2

 

TSM 35/006M

66/EI 12-0/2

EI 66/27

230

A-B

12,0

12,0

1,46

1,46

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 35/007M

66/EI 12-0/2

EI 66/27

230

A-B

24,0

24,0

0,73

0,73

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 35/008M

66/EI 12-0/2

EI 66/27

230

A-B

115,0

0,3

C-D

--

LZ2

 

TSM 35/009M

66/EI 12-0/2

EI 66/27

400

A-B

12,0

12,0

1,46

1,46

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 35/010M

66/EI 12-0/2

EI 66/27

400

A-B

24,0

24,0

0,73

0,73

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 35/011M

66/EI 12-0/2

EI 66/27

400

A-B

115,0

0,3

C-D

--

LZ2

 

TSM 35/012M

66/EI 12-0/2

EI 66/27

230

A-B

36,0

0,97

C-D

--

LZ2