TSM - transformatory sieciowe z mocowaniem 50-90VA

Katalog TSM

Typ
Transformatora

Karta
katalogowa
K K

Typ
rdzenia

Napięcie
pierwotne
znamionowe

Numery
końcówek
uzwojenia pierwotnego

Napięcia
wtórne
pod obciążeniem

Prąd
uzwojenia
wtórnego

Numery
końcówek
uzwojenia wtórnego

Numery
końcówek technolog.

Typ
końcówek

Uwagi

Catalogue TSM

Type of
Transformer

Number of
cataloqgue card
KK

Type
of core

Primary
rated voltage

Number of pins primary voltage

Secondary rated voltage

Rated secondary current

Number of secondary voltage

Number of additional pins

Type
of pins

Comments

Katalog TSM

Art. des Transformators

Katalogseite
KK

Kerntyp

Primäre
Nennspannung

Anschlussnum-mer der Primärspa-nnung

Sekundäre Spannung unter Belastung


Strom der Sekundärab-wicklung

Anschlussnum-mer der Sekundärabwi-cklung

Nummer der technologischen Anschlusse

Anschlussart

Bemerkungen

Каталог TSM

Тип
трансформатора

Каталоговая
карта
KK

Тип
сердечника

 Номинальное первочальноена-пяжение

PRI U [ V ]

Номера наконечников первонача-льного напряжения

Вторичное напряжение при нагрузке

SEC U [ V]

Ток вторичной
обмотки

I [ A ]

Номера наконечников вторичной обмотки

 Номера технологических штифтoв

Тип
штифта

Примечание

TSM 50/001M

66/EI 13-0/2

EI 66/35

230

A-B

12,0

4,16

C-D

--

LZ2

 

TSM 50/002M

66/EI 13-0/2

EI 66/35

230

A-B

24,0

2,08

C-D

--

LZ2

 

TSM 50/003M

66/EI 13-0/2

EI 66/35

230

A-B

230,0

0,21

C-D

--

LZ2

 

TSM 50/004M

66/EI 13-0/2

EI 66/35

400

A-B

24,0

2,08

C-D

--

LZ2

 

TSM 50/005M

66/EI 13-0/2

EI 66/35

400

A-B

230,0

0,21

C-D

--

LZ2

 

TSM 50/006M

66/EI 13-0/2

EI 66/35

230

A-B

12,0

12,0

2,08

2,08

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 50/007M

66/EI 13-0/2

EI 66/35

230

A-B

24,0

24,0

1,04

1,04

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 50/008M

66/EI 13-0/2

EI 66/35

230

A-B

115,0

0,43

C-D

--

LZ2

 

TSM 50/009M

66/EI 13-0/2

EI 66/35

400

A-B

12,0

12,0

2,08

2,08

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 50/010M

66/EI 13-0/2

EI 66/35

400

A-B

24,0

24,0

1,04

1,04

C-D

E-F

--

LZ2

 

TSM 50/011M

66/EI 13-0/2

EI 66/35

400

A-B

115,0

0,43

C-D

--

LZ2

 

TSM 50/013M

66/EI 13-0/2

EI 66/35

230

A-B

36,0

1,38

C-D

--

LZ2

 

TSM 50/014M

66/EI 13-0/2

EI 66/35

400

A-B

42,0

1,19

C-D

--

LZ2

 

TSM 50/015M

66/EI 13-0/2

EI 66/35

500

A-B

24,0

2,08

C-D

--

LZ2

 

TSM 50/016M

66/EI 13-0/2

EI 66/35

500

A-B

230,0

0,21

C-D

--

LZ2

 

TSM 60/001M

78/EI 03-0/2

EI 78/27

230

A-B

12,0

5,0

C-D

--

LZ1

 

TSM 60/002M

78/EI 03-0/2

EI 78/27

230

A-B

24,0

2,5

C-D

--

LZ1

 

TSM 60/003M

78/EI 03-0/2

EI 78/27

230

A-B

230,0

0,26

C-D

--

LZ1

 

TSM 60/004M

78/EI 03-0/2

EI 78/27

400

A-B

24,0

2,5

C-D

--

LZ1

 

TSM 60/005M

78/EI 03-0/2

EI 78/27

400

A-B

230,0

0,26

C-D

--

LZ1

 

TSM 60/006M

78/EI 03-0/2

EI 78/27

230

A-B

12,0

12,0

2,5

2,5

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 60/007M

78/EI 03-0/2

EI 78/27

230

A-B

24,0

24,0

1,25

1,25

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 60/008M

78/EI 03-0/2

EI 78/27

230

A-B

115,0

0,52

C-D

--

LZ1

 

TSM 60/009M

78/EI 03-0/2

EI 78/27

400

A-B

12,0

12,0

2,5

2,5

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 60/010M

78/EI 03-0/2

EI 78/27

400

A-B

24,0

24,0

1,25

1,25

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 60/011M

78/EI 03-0/2

EI 78/27

400

A-B

115,0

0,52

C-D

--

LZ1

 

TSM 60/012M

78/EI 03-0/2

EI 78/27

230

A-B

36,0

1,66

C-D

--

LZ1

 

TSM 60/013M

78/EI 03-0/2

EI 78/27

230

A-B

42,0

1,42

C-D

--

LZ1

 

TSM 60/015M

78/EI 03-0/2

EI 78/27

500

A-B

24,0

2,5

C-D

--

LZ1

 

TSM 60/016M

78/EI 03-0/2

EI 78/27

500

A-B

230,0

0,26

C-D

--

LZ1

 

TSM 80/001M

78/EI 04-0/2

EI 78/36

230

A-B

12,0

6,66

C-D

--

LZ1

 

TSM 80/002M

78/EI 04-0/2

EI 78/36

230

A-B

24,0

3,33

C-D

--

LZ1

 

TSM 80/003M

78/EI 04-0/2

EI 78/36

230

A-B

230,0

0,34

C-D

--

LZ1

 

TSM 80/004M

78/EI 04-0/2

EI 78/36

400

A-B

24,0

3,33

C-D

--

LZ1

 

TSM 80/005M

78/EI 04-0/2

EI 78/36

400

A-B

230,0

0,34

C-D

--

LZ1

 

TSM 80/006M

84/EI 09-0/2

EI 84/29

230

A-B

12,0

6,66

C-D

--

LZ1

 

TSM 80/007M

84/EI 09-0/2

EI 84/29

230

A-B

24,0

3,33

C-D

--

LZ1

 

TSM 80/008M

84/EI 09-0/2

EI 84/29

230

A-B

230,0

0,34

C-D

--

LZ1

 

TSM 80/009M

84/EI 09-0/2

EI 84/29

400

A-B

24,0

3,33

C-D

--

LZ1

 

TSM 80/010M

84/EI 09-0/2

EI 84/29

400

A-B

230,0

0,34

C-D

--

LZ1

 

TSM 80/011M

78/EI 04-0/2

EI 78/36

230

A-B

12,0

12,0

3,33

3,33

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 80/012M

78/EI 04-0/2

EI 78/36

230

A-B

24,0

24,0

1,67

1,67

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 80/013M

78/EI 04-0/2

EI 78/36

230

A-B

115,0

0,69

C-D

--

LZ1

 

TSM 80/014M

78/EI 04-0/2

EI 78/36

400

A-B

12,0

12,0

3,33

3,33

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 80/015M

78/EI 04-0/2

EI 78/36

400

A-B

24,0

24,0

1,67

1,67

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 80/016M

78/EI 04-0/2

EI 78/36

400

A-B

115,0

0,69

C-D

--

LZ1

 

TSM 80/017M

84/EI 09-0/2

EI 84/29

230

A-B

12,0

12,0

3,33

3,33

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 80/018M

84/EI 09-0/2

EI 84/29

230

A-B

24,0

24,0

1,67

1,67

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 80/019M

84/EI 09-0/2

EI 84/29

230

A-B

115,0

0,69

C-D

--

LZ1

 

TSM 80/020M

84/EI 09-0/2

EI 84/29

400

A-B

12,0

12,0

3,33

3,33

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 80/021M

84/EI 09-0/2

EI 84/29

400

A-B

24,0

24,0

1,67

1,67

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 80/022M

84/EI 09-0/2

EI 84/29

400

A-B

115,0

0,69

C-D

--

LZ1

 

TSM 80/023M

84/EI 09-0/2

EI 84/29

230

A-B

36,0

2,22

C-D

--

LZ1

 

TSM 80/025M

84/EI 09-0/2

EI 84/29

500

A-B

24,0

3,33

C-D

--

LZ1

 

TSM 80/026M

84/EI 09-0/2

EI 84/29

500

A-B

230,0

0,34

C-D

--

LZ1

 

TSM 85/001M

84/EI 10-0/2

EI 84/32

230

A-B

12,0

7,08

C-D

--

LZ1

 

TSM 85/002M

84/EI 10-0/2

EI 84/32

230

A-B

24,0

3,54

C-D

--

LZ1

 

TSM 85/003M

84/EI 10-0/2

EI 84/32

230

A-B

230,0

0,36

C-D

--

LZ1

 

TSM 85/004M

84/EI 10-0/2

EI 84/32

400

A-B

24,0

3,54

C-D

--

LZ1

 

TSM 85/005M

84/EI 10-0/2

EI 84/32

400

A-B

230,0

0,36

C-D

--

LZ1

 

TSM 85/006M

84/EI 10-0/2

EI 84/32

230

A-B

12,0

12,0

3,54

3,54

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 85/007M

84/EI 10-0/2

EI 84/32

230

A-B

24,0

24,0

1,77

1,77

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 85/008M

84/EI 10-0/2

EI 84/32

230

A-B

115,0

0,73

C-D

--

LZ1

 

TSM 85/009M

84/EI 10-0/2

EI 84/32

400

A-B

12,0

12,0

3,54

3,54

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 85/010M

84/EI 10-0/2

EI 84/32

400

A-B

24,0

24,0

1,77

1,77

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 85/011M

84/EI 10-0/2

EI 84/32

400

A-B

115,0

0,73

C-D

--

LZ1

 

TSM 85/012M

84/EI 10-0/2

EI 84/32

230

A-B

36,0

2,36

C-D

--

LZ1

 

TSM 90/001M

78/EI 05-0/2

EI 78/40

230

A-B

12,0

7,5

C-D

--

LZ1

 

TSM 90/002M

78/EI 05-0/2

EI 78/40

230

A-B

24,0

3,75

C-D

--

LZ1

 

TSM 90/003M

78/EI 05-0/2

EI 78/40

230

A-B

230,0

0,39

C-D

--

LZ1

 

TSM 90/004M

78/EI 05-0/2

EI 78/40

400

A-B

24,0

3,75

C-D

--

LZ1

 

TSM 90/005M

78/EI 05-0/2

EI 78/40

400

A-B

230,0

0,39

C-D

--

LZ1

 

TSM 90/006M

84/EI 11-0/2

EI 84/38

230

A-B

12,0

7,5

C-D

--

LZ1

 

TSM 90/007M

84/EI 11-0/2

EI 84/38

230

A-B

24,0

3,75

C-D

--

LZ1

 

TSM 90/008M

84/EI 11-0/2

EI 84/38

230

A-B

230,0

0,39

C-D

--

LZ1

 

TSM 90/009M

84/EI 11-0/2

EI 84/38

400

A-B

24,0

3,75

C-D

--

LZ1

 

TSM 90/010M

84/EI 11-0/2

EI 84/38

400

A-B

230,0

0,39

C-D

--

LZ1

 

TSM 90/011M

78/EI 05-0/2

EI 78/40

230

A-B

12,0

12,0

3,75

3,75

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 90/012M

78/EI 05-0/2

EI 78/40

230

A-B

24,0

24,0

1,88

1,88

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 90/013M

78/EI 05-0/2

EI 78/40

230

A-B

115,0

0,78

C-D

--

LZ1

 

TSM 90/014M

78/EI 05-0/2

EI 78/40

400

A-B

12,0

12,0

3,75

3,75

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 90/015M

78/EI 05-0/2

EI 78/40

400

A-B

24,0

24,0

1,88

1,88

C-D

E-F

--

LZ1

 

TSM 90/016M

78/EI 05-0/2

EI 78/40

400

A-B

115,0

0,78

C-D

--

LZ1

 

TSM 90/017M

78/EI 05-0/2

EI 78/40

230

A-B

36,0

2,5

C-D

--

LZ1