INFORMACJE  HANDLOWE 

Warunki  handlowe  i  płatności   
 1. Informacja o produktach.
     Informacje o naszych produktach zawarte są w niniejszym katalogu, który jest co roku aktualizowany i zawiera informacje o standardowo produkowanych wyrobach.
  Podane są w nim parametry elektryczne i mechaniczne wykonywanych podzespołów.
  Wykonujemy również wyroby nietypowe na indywidualne zamówienia - są to wyroby dla których często przygotowywane jest specjalne oprzyrządowanie. 
  Wydajemy również ofertę handlową która zawiera spis transformatorów będących w ciągłej produkcji. Jest ona na bieżąco aktualizowana i zawiera również dodatkowe produkty oferowane przez naszą Hurtownię.
  Wszystkie wyroby produkowane przez Zakład podzielone są na dwie kategorie: wyroby w ciągłej produkcji - C (znajdują się one w Hurtowni) oraz wyroby produkowane na zamówienie - Z. 
  Nasze produkty spełniają wymagania norm PN-EN 61558 oraz innych uzgodnionych z Kontrahentami i posiadają wymagane certyfikaty. W roku 2007 rozpoczniemy starania o uzyskanie międzynarodowych certyfikatów (KEMA KEUR, VDE), a w roku 2008 systemu zarządzania ISO 9000.
  Ponadto chcielibyśmy poinformować iż wykorzystujemy nową rodzinę transformatorów ze specjalnych materiałów.
  Dodatkowe informacje o naszych produktach dostępne są w Dziale Handlowym, w Hurtowni, u Autoryzowanych Przedstawicieli Handlowych oraz na naszych stronach internetowych (www.indel.pl).
  Na życzenie dostarczamy dodatkowe materiały informacyjne, aplikacje, wzorce itp.
 2. Składanie i realizacja zamówień.
     Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej za pomocą:
  - faxu,
  - e-mailem,
  - pocztą,
  - osobiście.
  Dział Handlowy i Hurtownia po otrzymaniu zamówienia przesyła potwierdzenie jego realizacji z podanym terminem, ceną, formą płatności i sposobem dostawy. 
  Standardowe terminy realizacji zamówień wynoszą w okresie jesienno-zimowym 3-4 tygodnie, a w okresie wiosenno-letnim          2-3 tygodnie.
  Zakład produkuje wyroby wyłącznie na zamówienie. Natychmiastową realizację zamówień wyrobów będących w ciągłej produkcji - C prowadzi Hurtownia, natomiast inne produkowane są po złożeniu zamówienia.
  Hurtownia dysponuje zapleczem magazynowym i logistycznym pozwalającym na szybką i sprawną ekspedycję dostaw.
  Anulowanie zamówień może zostać przyjęte jeżeli jeszcze nie rozpoczął się cykl produkcyjny wyrobu i przeznaczone do jego produkcji materiały są standardowo przez nas używane. Ponadto można wycofać się z zamówionych podzespołów gdy są one oznaczone - C (wyrób będący w ciągłej produkcji) i przyjmie je Hurtownia.
  Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie kontraktu spowodowane siłą wyższą lub takimi zdarzeniami jak strajki, rozruchy, wojna, katastrofy itp., które wystąpiły po podpisaniu kontraktu i pozostawały całkowicie poza kontrolą stron. Jedna ze stron może powołać się na „siłę wyższą” pod warunkiem, że druga strona zostanie pisemnie natychmiast powiadomiona o wyżej wymienionych okolicznościach. 
 3. Ceny, upusty.
     Ceny sprzedaży naszych produktów podawane są w Katalogu cenowym i Ofercie. Obowiązują one od dnia zatwierdzenia przez Zarząd aż do następnej zmiany.
  Na wyroby produkowane na indywidualne zamówienie ceny ustalane są osobno.
  Jednakowe ceny obowiązują w Zakładzie, w Hurtowni oraz u Autoryzowanych Przedstawicieli Handlowych.
  Upusty udzielane są na podstawie wielkości i częstotliwości składanych zamówień, miesięcznych obrotów i okresu współpracy. Decyduje o tym Dział Handlowy przy akceptacji Prezesa.
  Przy stałych zamówieniach i długofalowej współpracy udzielane są dodatkowe upusty.
  Hurtownia udziela upustów w porozumieniu z Zakładem, a Autoryzowani Przedstawiciele Handlowi mają w tym pełną samodzielność.
  Ze stałymi Odbiorcami zawieramy Umowy Handlowe pozwalające obu stronom precyzyjnie określić ramy współpracy tak by przebiegała ona jak najsprawniej i była dla obu stron maksymalnie korzystna.
 4. Formy płatności.
     Stosujemy następujące formy płatności:
  a) gotówka
  b) przedpłata
  c) płatność z odroczonym terminem - przelew
  d) za potwierdzeniem przelewu
  e) za pobraniem
  O zastosowaniu odpowiedniej formy płatności decyduje Dział Handlowy. Pod uwagę brane są następujące czynniki: wielkość i częstotliwość składanych zamówień, miesięczne obroty i okres współpracy.
  Kontrahenci składający stałe zamówienia z którymi stale współpracujemy mają dodatkowe preferencje. 
 5. Spedycja. Opakowanie.
     Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firm spedycyjnych, naszym transportem lub osobiście odbierany jest przez zamawiającego. Sposób spedycji podany jest na potwierdzeniu zamówienia. 
  Standardowymi opakowaniami stosowanymi przez nas są kartony zaklejone taśmą samoprzylepną. Podany jest na nich typ wyrobu, jego ilość oraz osoba pakująca.
 6. Jakość produktów i gwarancja.
     Wszystkie nasze transformatory spełniają wymagania norm PN-EN 61558 oraz innych uzgodnionych z Kontrahentami i posiadają wymagane certyfikaty. W procesie produkcyjnym wielokrotnie poddawane są kontrolom międzyoperacyjnym oraz rygorystycznej kontroli ostatecznej. Dzięki temu możemy zagwarantować najwyższą jakość naszych produktów i pod tym względem jesteśmy liderem na polskim rynku. Nasze produkty znajdują również uznanie na rynkach zagranicznych. Na nasze wyroby udzielamy 12 miesięcznej gwarancji, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od daty produkcji. Przy indywidualnych kontraktach  okres ten może zostać dodatkowo wydłużony.
 7. Hurtownia. Autoryzowani Przedstawiciele Handlowi.
     Zakład posiada centralną Hurtownię w Warszawie w której zmagazynowane są wyroby będące w ciągłej produkcji przeznaczone do natychmiastowej sprzedaży. Hurtownia prowadzi zaopatrzenie Autoryzowanych Przedstawicieli Handlowych oraz wszystkich indywidualnych odbiorców i dystrybutorów. Zaopatrują się w niej firmy produkcyjne stosujące typowe nasze produkty. Lokalną sprzedaż naszych produktów prowadzą Autoryzowani Przedstawiciele Handlowi zaopatrujący indywidualnych dystrybutorów i działające na ich terenie firmy.  
 8. Rezerwacja znaku INDEL
      Informujemy iż znak firmowy INDEL jest prawnie chroniony i zastrzegamy prawa autorskie do stosowanych przez nas oznaczeń naszych wyrobów oraz formy i treści niniejszego katalogu.
 9. Oznaczanie wyrobów
      Informujemy, iż firma nasza posiada własny system oznaczania produktów. Wyroby niestandardowe produkowane w krótkich seriach - do 10 sztuk oznaczane są numerami zleceń i rokiem produkcji. Natomiast jeżeli jednorazowe zamówienie na dany wyrób osiągnie 10 sztuk i więcej, wówczas nadawane jest oznaczenie seryjne. Oznaczenie to  w zależności od  produktu zawiera jego typ, kolejny numer wykonania-numer porządkowy, parametry-moc, napięcie, prąd, rodzaj wykonania itp.
 10. Szybkie zamówienia
      Informujemy iż od 01.12.2005r. uruchomiliśmy szybką ścieżkę realizacji krótkich zamówień w ilości do 5 sztuk. Standardowy termin realizacji szybkich zamówień wynosi od 3 do 7 dni roboczych. Termin ten jest uwarunkowany dostępnością wszystkich materiałów.
Z poważaniem
ZPI INDEL Sp. z o.o.