INFORMACJE  TECHNICZNE 

WYKAZ NAJCZĘSTSZYCH USZKODZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W TRANSFORMATORACH
I SPOSOBY ICH NAPRAWY
 1. Brak przejścia na uzwojeniu transformatora typu TS i podobne z odkrytymi uzwojeniami:
  -    sprawdzić z etykietą czy transformator został właściwie podłączony  pod odpowiednie numery końcówek lub właściwe kolory  przewodów
  -    sprawdzić omomierzem przejście pomiędzy  końcówkami ( przewodami) i jeżeli brak jest przejścia należy sprawdzić czy przewód
  z uzwojenia transformatora jest połączony z końcówką, czy nie ma śladów uderzenia w uzwojenie lub przerwania przewodów przy końcówce ( najczęstsze uszkodzenie w transformatorach od TS 1 do TS 12 i podobnych) Jeżeli przy końcówce jest przerwany przewód należy delikatnie zlutować go lub połączyć z końcówką. Przy transformatorach, które posiadają wszelkiego rodzaju złączki należy sprawdzić połączenie przewodu ze złączką poprzez przykręcenie lub przylutowanie tego przewodu
 2. Brak przejścia na uzwojeniu transformatora toroidalnego typu TST i podobne:
  -    sprawdzić wizualnie transformator dookoła, a zwłaszcza jego krawędzie czy nie jest uderzony lub minimalnie zmiażdżony
  i zdeformowany na fragmencie którejś krawędzi i folia wygląda w tym miejscu jakby była lekko przytarta pilnikiem. Jeżeli transformator posiada takie uszkodzenia oznacza to iż upadł lub został uderzony i nie nadaje się do dalszej naprawy gdyż jego uzwojenie pierwotne w środku transformatora zostało zgniecione.
  -    sprawdzić z etykietą czy transformator został właściwie podłączony  pod właściwe kolory  przewodów
  -    sprawdzić omomierzem przejście pomiędzy  przewodami uzwojenia pierwotnego. Jeżeli jest przerwa pociągnąć lekko przewody
  z koszulki sprawdzając czy nie są zerwane połączenia lutownicze przewodu z drutem nawojowym wewnątrz transformatora i po pociągnięciu przewód wychodzi z koszulki. Jeżeli jest przerwa transformator należy  spróbować naprawić nacinając delikatnie folię transformatora w miejscu wyprowadzenia przewodów uprzednio zabezpieczając taśmą klejącą po bokach nacięcia aby się nie rozwinęła. Po rozcięciu folii należy odizolować połączenie i dokonać jego zlutowania, ponownie zaizolować, a poprzecinaną folię skleić kilkakrotnie taśmą klejącą.
 3. Wszystkie transformatory zalewane nie podlegają naprawie.
 4. Wszelkich naprawy klient dokonuje na własna odpowiedzialność. Należy brać pod uwagę, że mogą one spowodować odstępstwa od norm elektrycznych i bezpieczeństwa dotyczących transformatorów, dotyczy to zwłaszcza karkasu,  którego uszkodzenia nie podlegają naprawie.
 5. Wszelkie naprawy wymagające lutowania należy dokonać lutownicami o mocy do 25W z cienkim grotem. Jako materiały pomocnicze należy używać srebrzanki o średnicy odpowiedniej do średnicy naprawianego drutu.
UWAGA!!!  Napięcia transformatorów są podane dla ich nominalnego prądu obciążenia. Bez obciążenia napięcia te są wyższe.