AC     - zasilacze transformatorowe
Seria zasilaczy transformatorowych obniżających napięcie sieci elektrycznej. Wykonane w obudowach wtyczkowych i wolnostojących z przewodem wyjściowym zakończonym wtykiem.
Przeznaczone do urządzeń zasilanych prądem zmiennym lub posiadających wewnętrzny prostownik lub układ stabilizacji.
Produkowane w zakresie mocy: 2 - 20VA
Parametry elektryczne:

4,8-20VA  


ZN     - zasilacze niestabilizowane
Seria zasilaczy transformatorowych z wewnętrznym układem prostowniczo-filtrującym. Wykonane w obudowach wtyczkowych i wolnostojących z przewodem wyjściowym zakończonym wtykiem.
Przeznaczone do zasilania urządzeń nie wymagających napięcia stabilizowanego lub posiadających wewnętrzny układ stabilizacji.
Produkowane w zakresie mocy: 2 - 12VA
Parametry elektryczne:

3-24VA  


ZS     - zasilacze stabilizowane
Seria zasilaczy transformatorowych z wewnętrznym układem prostowniczo-filtrującym oraz stabilizacyjnym. Wykonane w obudowach wtyczkowych i wolnostojących z przewodem wyjściowym zakończonym wtykiem.
Przeznaczone do urządzeń wymagających odpowiedniego zasilania napięciem stabilizowanym.
Produkowane w zakresie mocy: 2 - 10VA
Parametry elektryczne:

1-6VA  


ZILE     - zasilacze impulsowe stabilizowane
Seria zasilaczy impulsowych z wewnętrznym układem stabilizacji napięcia wyjściowego. Wykonane w obudowach wtyczkowych i wolnostojących z przewodem wyjściowym zakończonym wtykiem.
Przeznaczone do urządzeń wymagających odpowiedniego zasilania napięciem stabilizowanym.
Produkowane w zakresie mocy: 10 - 50VA
Parametry elektryczne:

5-48VA   


Normy: PN-EN 60950:2000; PN-EN 55022:2000; PN-EN 61000; PN-EN 55024:2000+A1:2001

Budowa:
- transformator sieciowy na rdzeniu kształtkowym EI lub impulsowy na rdzeniu ferrytowym
- zabezpieczenia - większość zasilaczy jest odporna na zwarcie
- sposób wyprowadzeń przewód wyjściowy zakończony wtykiem
- estetyczna plastikowa obudowa z tworzywa

Parametry elektryczne - standardowe lub wg wymagań klienta - na zamówienie
- zakres napięć     PRI     230 V  50 / 60 Hz
- zakres napięć     SEC     3 ÷ 50 V
- klasa cieplna     Ta 40B (temp. otoczenia 40ºC, izolacja klasy B 130ºC)
- stopień ochrony     IP30


Wymiary, sposób mocowania, typ wyprowadzeń wykonane według standardowych rozwiązań przedstawionych w Kartach Katalogowych lub po uzgodnieniach według indywidualnych wymagań klienta.