PROMOCJA WIOSENNA

Warszawa, dn. 05.05.2008r.
                     Szanowni
            Kontrahenci, Zaopatrzeniowcy i Handlowcy!!!

PROMOCJA!!! - moc nagród do wygrania!
DLA WAS  I  DLA WASZYCH FIRM


Szanowni Klienci zapraszamy do zakupów transformatorów, zasilaczy i innych rzeczy w firmie INDEL i odbierania nagródMamy przyjemność poinformować Państwa, że z dniem 5 maja 2008r ogłaszamy nową
Promocję Wiosenną 2008 –  program nagrody za obroty.

Program obowiązuje od 5 do 31 maja 2008r.
        Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w niniejszym programie poprzez dokonywanie zakupów. Najważniejszym kryterium jest wielkość obrotów, która wpływać będzie na otrzymany rodzaj nagrody. 

Przewidujemy w tym roku kolejne promocje. Firmy i osoby, które będą brały w nich udział otrzymają dodatkowe bonusy za uczestnictwo.

Z poważaniem
Właściciel Krzysztof Klibisz


PRODUCENT TRANSFORMATORÓW, ZASILACZY I URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Do pobrania:
Informacja o promocji
Regulamin promocji i lista nagród

Regulamin programu "Wiosenna promocja 2008"

Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy program nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych. Program jest zgodny z Kodeksem Cywilnym.

§ 2.

Organizatorem programu "Wiosenna promocja 2008" (zwanym dalej "Programem") jest firma INDEL z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 245/112, 02-009 Warszawa (zwana dalej "Organizatorem").

§ 3.

Program prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Rosji, Ukrainy i Słowacji. Program trwa od 05.05.2008 r. do 31.05.2008 r.

Uczestnicy i zasady Programu

§ 4.

Program skierowany jest do firm i osób z tych firm składających zamówienia zwanych dalej Uczestnikami.

Firmy to Autoryzowani Przedstawiciele Handlowi firmy INDEL, Dystrybutorzy zagraniczni oraz oddziały/udziałowcy/członkowie następujących sieci handlowych będących dystrybutorami artykułów elektrotechnicznych :

- EL-PLUS

- TIM

- ELMEGA

Osoby składające zamówienia są to osoby które będą podpisane pod pisemnym zamówieniem bądź przy składaniu telefonicznego zamówienia poproszą aby wpisać ich nazwisko jako zamawiającego, jeżeli z danej firmy będzie składało kilka osób zamówienia to tylko jedna z nich otrzyma nagrodę, ta która złoży zamówienia na największą wartość i za które zapłata będzie uregulowana terminowo,

§ 5.

Wszystkie zakupy dokonane przez Uczestników u Organizatora w terminie od 05.05.2008 do 31.05.2008 roku z uregulowanymi w terminie płatnościami biorą udział w Programie. Zakupiony towar nie może zostać zwrócony.

Nagrody

§ 6.

Program polega na nagradzaniu Uczestników nagrodami rzeczowymi wymienionymi i opisanymi w Tabeli nagród zawartej w paragrafie 9 za dokonane zakupy u Organizatora. Koszt każdej nagrody wynosi 1 zł netto. Uczestnikowi Programu przysługują dwie nagrody (zestaw nagród), – jedną otrzyma firma, a drugą osoba składająca zamówienia.

Obie nagrody będą przysługiwały z zamieszczonej poniżej Tabeli nagród z jednego przedziału kwotowego.

Rodzaj i wartość nagród zależy od wielkości zakupów netto wynikających z faktur zsumowanych za okres od 05.05.2008 r. do 31.05.2008 r. adekwatnie do osiągniętego obrotu przedstawionego w Tabeli nagród.

§ 7.

W programie nie biorą udziału faktury zakupowe za rozszerzenie i pakiety mające możliwość zwrotu towaru. Chyba, że Uczestnik oświadczy, iż chce, aby taka faktura brała udział w programie i wówczas nie będzie zwracał towaru, a termin płatności będzie standardowy. Oświadczenie może być ustne lub pisemne ale musi być dokonane przed upływem standardowego terminu płatności.

§ 8.

Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest zakup u Organizatora dowolnych produktów za minimalną kwotę 800 zł netto, która uprawnia uczestnika do otrzymania nagrody.

§ 9.

Tabela nagród

Lp.

Minimalna kwota netto dokonanych zakupów

Nagroda

Wartość rynkowa nagrody

Co stanowi około % wartości zakupu

1

1600 zł

Radiobudzik sony IC-FC 205L lub

Toster ROMIX TO 30 750W lub

Głosniki komputerowe CREATIVE, inspire 265 lub

Mysz komputerowa Trust do USB

59,90 zł

59,90 zł

59,90 zł

59,90 zł

7%

2

3000 zł

Telefon bezprzewodowy PANASONIC KX-TG 1100 lub

Kamera internetowa MEDIATECH MT 4017 PIXER LED lub

Myszka bezprzewodowa TRUST Mi 4520T lub

Głośniki komputerowe INSPIRE A 200

119 zł

119 zł

99 zł

99 zł

7%

3

4000 zł

Toster ZELMER Z7 2012 900W lub

Wentylator DE LONGHI VL-P400, wysoki lub

Zestaw głośników do komputera – 2+1 CREATIVE 3100 lub

Radiobudzik PANASONIC RC-Q 720 EPE

139 zł

149 zł

189 zł

149 zł

7%

4

6000 zł

Odkurzacz SAMSUNG S.C. 4140 lub

Głośniki komputerowe 5+1 CREATIVE INSPIRE 6100 lub

Drukarka laserowa SAMSUNG 2010 PR lub

Odtwarzacz DVD LG , DV-X 286

219 zł

199 zł

239 zł

199 zł

7%

5

10.000 zł

Czajnik SIEMENS – PORSCHE DESIGN TW911P2 lub

Wentylator BORK SF-TOR 2960BK super elegancki lub

Odtwarzacz DVD PIONEER DV400VS 369 silver lub

Radiomagnetofon z CD PANASONIC RX-D 29 EK

419 zł

429 zł

369 zł

429 zł

8%

6

15.000 zł

Odkurzacz ZXM-7010 workowy ELECTROLUX lub

Aparat cyfrowy NIKON P50 czarny 8,1 mln lub

Radioodtwarzacz samochodowy SONY MEX1GP

599 zł

599 zł

599 zł

8%

7

20.000 zł

Tel/fax laserowy PHILIPS LPF 925 lub

Monitor LCD SAMSUNG SM 2032 20 cali lub

Drukarka kolorowa SAMSUNG CLP 300N laserowa lub

Palmtop MIO P360 GPS

749 zł

799 zł

799 zł

799 zł

8%

8

30.000 zł

Monitor LCD+TV LG 20” M208-WA-BZ lub

Kamera DVD SONY DCR-DVD 110 lub

Zest. kina domowego PANASONIC S.C.-PT 550 czarny lub

Nawigacja GPS BLAUPUNKT TRVEL PILOT LUCCA

1149 zł

1199 zł

1199 zł

1299 zł

8%

9

40.000 zł

Komputer PC NTT home W603A INTEL 2,4 GHz 320GB lub

Kamera DVD SONY DC-RDVD 410E, pamięć 8GB lub

Nawigacja NOKIA N500+Automapa EU 5,0 30 krajów

1899 zł

1849 zł

1699 zł

9%

10

60.000 zł

Telewizor TOSHIBA 32”, 32C 3500PG czarny lub

Zest. kina domowego YAMAHA RXV361/DVD661 lub

Notebook HP DV 6715EW 1,6GHz 2048 MB DDR

2799 zł

2699 zł

2699 zł

9%

11

100.000 zł

Telewizor LG 42” 42LF75 FULL HD lub

Laptop SONY FZ31M lub

Laptop TOSHIBA Satelite U300-151

4499 zł

4499 zł

4449 zł

9%

 

 

§ 10.

Nagrody zostaną dostarczone na koszt Organizatora za potwierdzeniem odbioru w terminie 30 dni od terminowego uregulowania płatności za faktury biorące udział w Programie. Uczestnik, który zakwalifikuje się na nagrodę zostanie o tym poinformowany.

§ 11.

Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany, z przyczyn niezależnych od Organizatora, nagród na inne, o tym samym charakterze i podobnej wartości rynkowej. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani też na inne przedmioty.

Postanowienia końcowe

§ 12.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za użyteczność nagród.

2. Każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie od momentu rozpoczęcia Programu do 31.06.2008r.

§ 13.

1. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia lub anulowania organizacji Programu. w trakcie jego trwania.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu Organizator Programu opublikuje informację ze stosownym wyprzedzeniem.

§ 14.

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Programem będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby organizatora.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.indel.pl

Z poważaniem
Właściciel Krzysztof Klibisz