ПРОИЗВОДСТВЕНА  ОФЕРТА:

TS
ATS
TSL
TSD
Мрежови трансформатори с малка мощ
Мрежови автотрансформатори
Мрежови трансформатори за лампени усилватели
Мрежови трансформатори за печат
TSM
TSMS
TMB
TMBS
ATR
 ATRK
Мрежови трансформатори с укрепване
Мрежови трансформатори с укрепване за релса DIN (TS35)
Мрежови трансформатори с укрепване без преграда
Мрежови трансформатори с укрепване за релса DIN (TS35) без преграда
Мрежови авторансформатори с регулиране
Мрежови авторансформатори с регулиране за климатизация
TMD
TMW
Мрежови трансформатори с голяма мощ
Мрежови трансформатори с голама мощ

T3D
T3W
3-фазови мрежови трансформаторис голяма мощ
3-фазови мрежови трансформаторис голяма мощ
TGR
TGL
Трансформатори за високоговорители
Трансформатори за високоговорители за лампени усилватели
TST
ATST
TSTL
TSTB
Торотдни мрежови трансформатори
Тороидни мрежови автотрансформатори
Тортоидни мрежови трансформатори за лампени усилватели
Тороидни мрежови трансформатори със страничното укрепване
TSTZ
TSTZD
TSTZS
ATSTZ
Тороидни мрежови трансформатори запечатвани в корпусите
Тороидни мрежови трансформатори запечатвани в корпусите за печат
Тороидни мрежови трансформатори запечатвани в корпусите за релса DIN (TS35)
Тороидни мрежови автотрансформатори запечатвани в корпусите
TSTH
TSTZH
Тороидни мрежови трансформатори за халогенните лампи
Тороидни мрежови трансформатори запечатвани в корпуса за халогенните лампи 
TSZ
TSPZ
Мрежови трансформатори за печат запечатвани в корпусите
Плоски мрежови трансформатори за печат запечатвани в корпусите
TSZZ
TSZZM
TSZZP
TSZZB
Мрежови трансформатори запечатвани за печат с намалени габарити
Мрежови трансформатори запечатвани в корпусите с укрепване
Портативни мрежови трансформатори запечатвани в корпусите
Мрежови трансформатори запечатвани в корпусите със страничното укрепване

Seria EI30R,
EI38
Херметически мрежови трансформатори за печат EI 30, EI 38
TSZS Мрежови трансформатори  запечатвани с укрепване в/у релса DIN (TS35)
TSOP
TSS
Портативни мрежови трансформатори в корпусите
Мрежови трансформатори в корпусите с укрепване за релса DIN (TS35)
Ti
D...
C
Импулсни трансформатори с феритната сърцевина
Дросели DSz, DTS, DTP, DUS, DW и други ...
Бобини
ATST ...
ESS
HS...
HT...
ATS, TS, TST в корпусите – автотрансформатори и трансформатори в корпусите
Регулируеми 1-фазови автотрансформатори в корпусите
HSN, HSG, HST, HSM - регулируеми 1-фазови автотрансформатори в корпусите
HTN, HTO, HTG, HTM - регулируеми 3-фазови автотрансформатори в корпусите
YT
T5B,T8B,DLB
ZL
Електронични трансформатори за халргенните лампи
Електронични стабилизатор за люминисцентните лампи
Усилватели за LED
AC
ZN, ZNU
ZS, ZSU
ZILE
Трансформатони усилватели
Нестабилизировани усилватели, нестабилизировани универсални
Стабилизировани усилватели, стабилизировани универсални
Импулсни стабилизировани усилватели
ZSM
ZSR
Мрежови усилватели на мощността
Мрежови усилватели на мощността с регулиране
ZQS
ZQR
Импулсни quasi-усилватели стабилизировани
Импулсни quasi-усилватели стабилизировани с регулиране
ZSIS
DR...
Стабилизировани усилватели за релса DIN (TS35)
DR, DRP, DRH, DRT стабилизировани усилватели за релса DIN (TS35)
ZNZ
ZSZ
ZNZS
ZSZS
Интегрирани нестабилизировани усилватели
Интегрирани стабилизировани усилватели
Интегрирани нестабилизировани усилватели с укрепване за релса DIN (TS35)
Интегрирани стабилизировани усилватели с укрепване за релса DIN (TS35)
PA-PM/GP
PSM, PSP
ZTLA
LAZ
Акумулаторни преобразуватели на напрежението  DC / AC
Токоизправители за акумулатори на  леките коли, в металните , пластмасови корпуси
Зареждащите устройства за акумулатори - токоизпраавители
Зареждащите устройства за геловите акумулатори
RN
RNI
Radiatory
Редуктори на напрежението
Импулсни редуктори на напрежението
Радиатори от алуминиеви профили
SN
FS
Стабилизатори на напрежението в мрежа
Мрежови филтри
SAZ Системи за аврийно захранване

ТЪРГОВСКА  ОФЕРТА:


Акцесоари за оборудване захранвано с напрежение 115V
Акумулатори  6V и  12 V
Автотрансформатори и трансформатори 230V/115Vи 115V/230Vс корпус и без корпуса
Тороидни трансформатори 230V/115V с корпус запечатани със смола
Регулировани автотрансформатори
Емайлирани телове за намотка DNE
Високоговорители, колони, направляващи елементи, усилватели, неони за високоговорители
KITY - състави за самостоятелен монтаж (направи си сам)
Укркпващи лайстни, филтриращи
Заредни устройства – акумулатрни токоизправители и за GSM-и

Метален корпус тип Т

Obudowy plastikowe
Акумулаторни преобразуватели на напрежението

Дистанционно за  радио и телевизията

Градински удължители
Проводници TLY, LGY, LGY ECO
Проводници за високоговорители
Проводници за включване и акцесоари

Измервателни прибори - замерватели


Радиатори, радиаторни профили
Редуктори на напрежението
Антенови сепаратори
Запойващи материали – калай за запояване (тинол)
Стабилизатори на напрежението в мрежа
Трафоумножител
Системи за мекото стартиране за тороидните трансформатори
Вентилатори
Лабораторни захранващи устройства
Стабилизировани захранващи устройства ZS, ZSJ, ZSU, ZSS
Съединение DC – проводници за захранващи устройства